« กันยายน 2560 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
ดูปฏิทินทั้งหมด 
แสดงความคิดเห็น
ท่านมีความพึงพอใจต่อเว็บไซต์ของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.ทส.) เพียงใด
 สมัครรับข่าวสาร
สมัคร ยกเลิก


สถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์
(เริ่ม 1 ต.ค. 2555)
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 
ข่าวสาร กพร.ทส. rss
รูปประกอบข่าว การประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับการตรวจรับรองตามเกณฑ์ PMQA FL 2 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (หมวด 6 การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ) (21/09/2560)
รูปประกอบข่าว การประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับการตรวจรับรองตามเกณฑ์ PMQA FL 2 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (หมวด 4 การวัด วิเคราะห์ และการจัดการความรู้) (21/09/2560)
รูปประกอบข่าว การประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับการตรวจรับรองตามเกณฑ์ PMQA FL 2 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์) (19/09/2560)
รูปประกอบข่าว การเข้ารับรางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทรางวัลการพัฒนาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม (18/09/2560)
รูปประกอบข่าว การประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับการตรวจรับรองตามเกณฑ์ PMQA FL 2 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (หมวด 5 การมุ่งเน้นบุคลากร) (18/09/2560)
รูปประกอบข่าว โครงการผู้บริหารคุยกันเพื่อสร้างสรรค์ยามเช้า (Morning Talk) สป.ทส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 3 (18/09/2560)
รูปประกอบข่าว การประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับการตรวจรับรองตามเกณฑ์ PMQA FL 2 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (หมวด 3 การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย) (18/09/2560)
splashอ่านทั้งหมด 
ข่าวประชาสัมพันธ์ rss
รูปประกอบข่าว เอกสารประกอบการบรรยายการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับการตรวจรับรองตามเกณฑ์ PMQA FL2 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ระหว่างวันที่ 12 - 15 และ 20 - 21 กันยายน พ.ศ. 2560 (18/09/2560)
รูปประกอบข่าว การพัฒนาคุณภาพการจัดการองค์กรตามแนวทางเกณฑ์ PMQA ระดับพื้นฐาน (PMQA-FL2) (04/09/2560)
รูปประกอบข่าว ตัวชี้วัดที่ 5.2 การดำเนินการจัดทำแผนปฏิรูปองค์การ (01/09/2560)
รูปประกอบข่าว ประกาศคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม เรื่องผลการพิจารณารางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี พ.ศ. 2560 (25/08/2560)
รูปประกอบข่าว ขอเปลี่ยนแปลงเวลาและสถานที่จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับการตรวจรับรองตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน ฉบับที่ 2 (Certified FL Version 2.0) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (15/08/2560)
อ่านทั้งหมด 
 ข่าวตรวจราชการ
รูปประกอบข่าวข่าวประกาศของหน่วยงาน
รูปประกอบข่าว ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง โครงการจ้างติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน คำรับรองการปฏิบัติราชการตามการถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับสำนัก/ศูนย์/กลุ่ม ในสังกัด สป.ทส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยวิธีตกลงราคา (08/02/2560)
รูปประกอบข่าว ประกาศเชิญชวน จ้างผู้ประเมินอิสระติดตามและประเมินผลการดำเนินงานคำรับรองการปฏิบัติราชการ ตามการถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายลงสู่สำนัก/ศูนย์/กลุ่ม ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (11/12/2558)
รูปประกอบข่าว ประกาศเชิญชวน จ้างผู้ประเมินอิสระ การดำเนินการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการและการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการระดับกรม ในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (11/12/2558)
อ่านทั้งหมด 
  
ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดปกติ ตัวอักษรขนาดใหญ่
IPA การถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายNew
IPA การถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายNew
การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)New
การจัดการความรู้ สป. ทส. (KM)
คำถามที่พบบ่อย (FAQ)
» คำรับรองและรายงานผลการปฏิบัติราชการ
» การพัฒนาระบบราชการ
» ลิงค์เว็บไซต์หน่วยงาน
» คลังความรู้
» ข่าวหน่วยงาน
 
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 - กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ที่อยู่ อาคารกรมควบคุมมลพิษ เลขที่ 92 ซ.พหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2278-8580-81 และ 0-2265-6243-44 โทรสาร 0-2278-8582 E-mail : psdg.org@mnre.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 8 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel
Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Valid CSS!