หน้าหลัก
หน้าหลัก >> คำรับรอง และรายงานผลการปฎิบัติราชการ ของ กพร.ทส.
หน้าหลัก > เกี่ยวกับหน่วยงาน > คำรับรอง และรายงานผลการปฎิบัติราชการ ของ กพร.ทส.
คำรับรอง และรายงานผลการปฎิบัติราชการ ของ กพร.ทส.
คำรับรองการปฏิบัติราชการ ของ กพร.ทส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
คำรับรองการปฏิบัติราชการ ของ กพร.ทส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
รายงานการดำเนินงานการถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายระดับองค์การลงสู่ระดับสำนัก/ศูนย์/กลุ่ม สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (IPA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
หน้า : [1]
หน้าหลัก

เกี่ยวกับหน่วยงาน
•ประวัติความเป็นมา
•วิสัยทัศน์ พันธกิจ
•โครงสร้างหน่วยงาน
•ภารกิจ และหน้าที่ความรับผิดชอบ
•ส่วนงานภายใน
•ยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการ
•แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปี
•คำรับรอง และรายงานผลการปฎิบัติราชการ ของ กพร.ทส.
•ติดต่อหน่วยงาน
 
คำรับรอง และรายงานผลการปฏิบัติราชการ"
•กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
•สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
•องค์การมหาชน และรัฐวิสาหกิจ
•สำนัก/ศูนย์/กลุ่ม
•ผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ
•ส่วนกลาง
•หน่วยงานระดับกรม/องค์การมหาชน และรัฐวิสาหกิจ
•หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
•ลิงค์หน่วยงานอื่น
•เกี่ยวกับกระทรวงฯ
 
คลังความรู้
•การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
•บทความที่เกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการ
•บทความ/เรื่องน่ารู้ ทั่วไป

ข่าวหน่วยงาน
•ข่าวสาร กพร.ทส
•ข่าวประชาสัมพันธ์
•แถลงข่าวกระทรวง
•ข่าวประกาศของหน่วยงาน

แบบฟอร์มต่างๆ (Downlond Forms)
•แผนที่ยุทธศาสตร์
•เป้าประสงค์และตัวชี้วัดของสำนัก/ศูนย์/กลุ่ม
•ตาราง OS
•รายละเอียดตัวชี้วัด (Template)
•แผนการดำเนินงาน (Plan)
•รายงานการประเมินตนเอง (Sar)
•คำรับรองการปฏิบัติราชการ
•กรอบการประเมินผล IPA บุคคล
 
บริการประชาชน
•ศูนย์บริการประชาชน
•ค้นหามติ ครม.
•แจ้งเรื่องร้องเรียน
•จองบ้านพักอุทยาน

บริการเจ้าหน้าที่
•e-KPI
•e-IPA
•e-Project-Tracking
•Mail.go.th
•ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
•ระบบ Conference
•GES Survey Online
•e-BOOK
•ระบบเว็บไซต์

แบบสำรวจความพึงพอใจ Website กพร.

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

VOTE

Webboard

แผนผังเว็บไซต์

 

เงื่อนไขการให้บริการเว็บไซต์ : นโยบายเว็บไซต์และการปฏิเสธความรับผิด | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์

สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 - กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ที่อยู่ อาคารกรมควบคุมมลพิษ เลขที่ 92 ซ.พหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-278-8580-81 และ 0-265-6243-44 โทรสาร 0-2278-8582 E-mail : psdg.org@mnre.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 8 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel

Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Valid CSS!