Loading...

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.ทส.)

Public Sector Development Group

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
สารสนเทศ
บริการประชาชน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวหน่วยงาน

ดูทั้งหมด
การประชุมการพิจารณาร่างแผนปฏิรูปองค์การ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การประชุมการพิจารณาร่างแผนปฏิรูปองค์การ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การประชุมการพิจารณาร่างแผนปฏิรูปองค์การ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2561 เวลา 09.30 - 14.30 น. ณ ห้องประชุม 202 ชั้น 2 อาคารกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.ทส.) ได้กำหนดจัดการประชุม เรื่อง การประชุมการพิจารณาร่างแผนปฏิรูปองค์การ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อร่วมกันพิจารณาร่างแผนปฏิรูปองค์การของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.ทส.) (นางสิริมณี ชุมเรียง) เป็นประธาน

18 เม.ย. 61