Loading...

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.ทส.)

Public Sector Development Group

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
สารสนเทศ
บริการประชาชน

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำดัชนีด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำดัชนีด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำดัชนีด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

                            เมื่อวันศุกร์ที่9กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 –16.30 น.สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 (นครปฐม)ร่วมกับกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.ทส.)ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำดัชนีด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมณ ห้องประชุม202 ชั้น 2 อาคารกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

                             ในโอกาสนี้ ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(นางสาวจงจิตร์ นีรนาทเมธีกุล) ได้ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำดัชนีด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วย โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วยผู้อำนวยการและเจ้าหน้าที่สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 และกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกส่วนราชการระดับกรมในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 – 16 และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันจัดทำดัชนีด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อใช้ในการติดตามสถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งนำไปสู่การใช้ประกอบการตัดสินใจกำหนดนโยบาย การวางแผน และโครงการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 

 

แกลเลอรี่

เอกสารแนบ

MoNRE_NRE_Index & Indicators_ดัชนีด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม_กิติชัย_9 กพ

ขนาดไฟล์:28.32 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 59 ครั้ง

ดัชนีวัดด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล

ขนาดไฟล์:1.52 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 117 ครั้ง

ดัชนี้ความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคม

ขนาดไฟล์:0.34 Mb | ประเภทไฟล์: .pptx | ดาวน์โหลด: 122 ครั้ง