Loading...

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.ทส.)

Public Sector Development Group

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
สารสนเทศ
บริการประชาชน

สรุปผลการวิเคราะห์ภาพรวมตัวชี้วัด 5.2 ส่วนที่ 1

สรุปผลการวิเคราะห์ภาพรวมตัวชี้วัด 5.2 ส่วนที่ 1

เอกสารแนบ

วิเคราะห์สรุปภาพรวมส่วนที่ 1 (1

ขนาดไฟล์:0.32 Mb | ประเภทไฟล์: .pptx | ดาวน์โหลด: 132 ครั้ง