Loading...

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.ทส.)

Public Sector Development Group

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
สารสนเทศ
บริการประชาชน

แบบฟอร์ม OG ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

แบบฟอร์ม OG ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เอกสารแนบ

แบบรับทราบนโยบายนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี สป

ขนาดไฟล์:0.05 Mb | ประเภทไฟล์: .doc | ดาวน์โหลด: 134 ครั้ง

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการมาตรการโครงการ (เอกสาร 2)

ขนาดไฟล์:0.02 Mb | ประเภทไฟล์: .docx | ดาวน์โหลด: 141 ครั้ง

แบบฟอร์มรายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการมาตรการโครงการ (เอกสาร 3)

ขนาดไฟล์:0.02 Mb | ประเภทไฟล์: .docx | ดาวน์โหลด: 138 ครั้ง

แบบฟอร์มรายงานการประเมินผลตนเองตามตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของมาตรการโครงการ (เอกสาร 4)

ขนาดไฟล์:0.02 Mb | ประเภทไฟล์: .docx | ดาวน์โหลด: 146 ครั้ง