Loading...

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.ทส.)

Public Sector Development Group

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

พรบ.อำนวยความสะดวก

การปรับปรุงระยะเวลาการพิจารณาอนุญาตและการทบทวนกฎหมายตามพระราชบัญญัติอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

การปรับปรุงระยะเวลาการพิจารณาอนุญาตและการทบทวนกฎหมายตามพระราชบัญญัติอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

   

เอกสารแนบ

หนังสือส่งรายละเอียดเกี่ยวกับการปรับปรุ

ขนาดไฟล์:0.55 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 110 ครั้ง