Loading...

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.ทส.)

Public Sector Development Group

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

พรบ.อำนวยความสะดวก

รายงานการออกใบอนุญาต การตรวจสอบ และการรับรองมาตรฐานฯของ ทส. (ตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2558 และวันที่ 8 กันยายน 2558) ประจำเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2563

รายงานการออกใบอนุญาต การตรวจสอบ และการรับรองมาตรฐานฯของ ทส. (ตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2558 และวันที่ 8 กันยายน 2558) ประจำเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2563

  

เอกสารแนบ

รายงานการออกใบอนุญาต การตรวจสอบ และการรับรองมาตรฐานฯของ ทส

ขนาดไฟล์:0.45 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 101 ครั้ง